Lập trình màn hình YKHMI: B4 tạo nút nhấn lựa chọn chức năng

Post Views: 53 Lập trình màn hình YKHMI: B4 tạo nút nhấn lựa chọn chức năng Sử dụng phần mềm YKbuider. Download– Nút nhấn lựa chọn chức năng select: + Automatic mode + Manual mode + Maintenance mode Mở lại bài 1: tạo dự án mới . Chi tiết Tạo nút nhấn lựa chọn chức…

Chi tiết

Lập trình màn hình YKHMI: B3 công tắc on/off và nút Jog

Post Views: 42 Lập trình màn hình YKHMI: B3 công tắc on/off và nút Jog Sử dụng phần mềm YKbuider. Download– Công tắc On/Off: chứa bit nội LB0. Khi nhấn: LB0 = 1 –> nhấn kế tiếp LB0 = 0 –> nhấn kế tiếp LB0 = 1 – Nút Jog: chứa bit nội LB1. Khi…

Chi tiết

Lập trình màn hình YKHMI: Bài 2: Tạo nút nhấn chạy và nút nhấn dừng

Post Views: 61 Lập trình màn hình YKHMI: Bài 2: Tạo nút nhấn chạy và nút nhấn dừng Sử dụng phần mềm YKbuider. Download– Nút nhấn chạy: chứa bit nội LB0. Khi nhấn: LB0 = 1– Nút nhấn dừng: chứa bit nội LB0. Khi nhấn: LB0 = 0– Tạo đèn trạng thái– Mô phỏng nút…

Chi tiết