Tính toán Electronic Gear Servo MR-J2S-A: Tốc độ motor

Post Views: 141 Electronic gear Thông số Gear điện tử là bộ thông số cài đặt của Servo Amplifier thể hiện mối quan hệ của PLC và motor servo. Để người lập trình làm cơ sở điều khiển vị trí, mô men chính xác Tính toán Gear cho bộ điều khiển A1SD75P Tính toán CMX/CMD…

Chi tiết