Bo PLC FX2N-10MT

Xem thêm: Lập trình màn hình HMI YKHMI và bo PLC FX2N

Xem thêm: PLC YKHMI JT3U-34MRT

Ngỏ vào analog của bo

 
2 đầu vào AD 12 bit (0-10V ) : AD0, AD1

Giá trị được tính toán sẵn trong thanh ghi tương ứng giá trị từ: 0-4096

Ngỏ vào analog 0 VDC tương ứng giá trị PLC đọc vào là 0
0 VDC –> 0

Ngỏ vào analog 10 VDC tương ứng giá trị PLC đọc vào là 4095
10 VDC –> 4095

  1. AD0: D8030

0 VDC –> D8030 = 0
10 VDC –> D8030 = 4096

Đọc analog bo PLC FX2N
Đọc analog bo PLC FX2N

2. AD1: D8031

0 VDC –> D8031 = 0
10 VDC –> D8031 = 4096

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments