Modbus tester

Dùng Modbus Tester để chuẩn đoán thông tin liên lạc, điều khiển biến tần Delta VFD-L

Post Views: 564 NỘI DUNG CHÍNH1 Phần mềm Modbus Tester2 Chức năng phần mềm2.1 Phân vùng 0x, 1x, 3x và 4×3 Kết nối màn hình HMI YKHMI và máy tính4 …

Read more