Bản vẽ điện: YKHMI MM-30MR-4MT-700-FX-A

Post Views: 118 NỘI DUNG CHÍNH1 Bản vẽ điện: ngõ vào số 1.1 Trường hợp 1: Ngõ vào X0 đến X17 kết nối với cổng COM1.2 Trường hợp 2: Ngõ vào X0 đến X17 kết nối với cổng 0VDC1.3 Ngõ vào số kết nối cảm biến NPN 24VDC. 2 Bản vẽ điện: ngõ ra 2.1…

Chi tiết

Bản vẽ điện: YKHMI MM-20MR-6MT-450-FX-F

Post Views: 69 NỘI DUNG CHÍNH1 Bản vẽ điện: ngõ vào số 1.1 Trường hợp 1: Ngõ vào số kết nối với cổng COM1.2 Trường hợp 2: Ngõ vào số kết nối với 0VDC1.3 Bản vẽ: ngõ vào số kết nối cảm biến NPN 24VDC. 2 Bản vẽ điện: ngõ ra số 2.1 Ngõ ra…

Chi tiết

Kết nối MODBUS thiết bị màn hình tích hợp plc hãng YKHMI ( PLC DELTA ES2) với biến tần VFD-M

Post Views: 68 Kết nối MODBUS thiết bị màn hình tích hợp plc hãng YKHMI ( PLC ES2) với biến tần VFD-M Thiết bị màn hình tích hợp plc hãng YKHMI ( PLC Delta ES2) có các loại sau: – MM-40MR-12MT-700-ES-A Màn hình màu 7 inch. – MM-40MR-12MT-700-ES-D . Màn hình màu 7 inch. Chi…

Chi tiết

Cáp lập trình màn hình tích hợp PLC hãng YKHMI

Post Views: 167 NỘI DUNG CHÍNH1 Cáp lập trình màn hình tích hợp PLC hãng YKHMI 1.1 Dùng cáp USB cổng máy in hay cáp USB type B: chi tiết1.2 Kiểm tra kết nối thiết với máy tính1.2.1 Xem kết nối PLC: nhấp vào ô Ports ký hiệu PLC để xem kết nối PLC của…

Chi tiết

Thiết bị YKHMI MM-30MR-4MT-700-FX-A

Post Views: 84 Thiết bị YKHMI MM-30MR-4MT-700-FX-A Màn hình màu 7″: 800 x 480 Tích hợp PLC Mitsubishi FX1S Nguồn cấp 24VDC Ngõ vào số: 16 DI loại NPN, kết nối chân X với chân COM hoặc cấp 0VDC vào chân X( Ví dụ: X0 kết nối với COM hoặc X0 kết nối với 0VDC)Bộ…

Chi tiết

Thiết bị YKHMI MC-24MR-12MT-500ES-E

Post Views: 80 Thiết bị YKHMI MC-24MR-12MT-500ES-E Bảo hành 12 tháng Màn hình màu 5″ : 480 x 272 Tích hợp PLC Delta ES2 Nguồn cấp 24VDC Ngõ vào số: 12 DI loại NPN, kết nối chân X với chân COM hoặc cấp 0VDC vào chân X( Ví dụ: X0 kết nối với COM hoặc…

Chi tiết

Thiết bị YKHMI MM-40MR-12MT-700-FX-C

Post Views: 49 Thiết bị YKHMI MM-40MR-12MT-700-FX-C Màn hình màu 7″ : 800 x 480 Tích hợp PLC Mitsubishi FX1N Nguồn cấp 24VDC Ngõ vào số: 24 DI loại NPN, kết nối chân X với chân COM hoặc cấp 0VDC vào chân X( Ví dụ: X0 kết nối với COM hoặc X0 kết nối với…

Chi tiết

Thiết bị YKHMI MC-24MR-4MT-500FX-C

Post Views: 78 Thiết bị YKHMI MC-24MR-4MT-500FX-C Bảo hành 12 tháng Màn hình màu 5″ : 480 x 272 Tích hợp PLC Mitsubishi FX1S Nguồn cấp 24VDC Ngõ vào số: 12 DI loại NPN, kết nối chân X với chân COM hoặc cấp 0VDC vào chân X( Ví dụ: X0 kết nối với COM hoặc…

Chi tiết

Lập trình màn hình YKHMI: B4 tạo nút nhấn lựa chọn chức năng

Post Views: 66 Lập trình màn hình YKHMI: B4 tạo nút nhấn lựa chọn chức năng Sử dụng phần mềm YKbuider. Download– Nút nhấn lựa chọn chức năng select: + Automatic mode + Manual mode + Maintenance mode Mở lại bài 1: tạo dự án mới . Chi tiết NỘI DUNG CHÍNH1 Tạo nút nhấn…

Chi tiết