Đổi ngôn ngữ phần mềm YKbuider tiếng Trung Quốc

Post Views: 84 Sau đây, các bước thực hiện chuyển giao diện của phần mềm YKBuider ver5.0 của hãng YKHMI từ ngôn ngữ Chinese sang English Khi phần mềm cài đặt xong thì ngôn ngữ mặc định là tiếng Trung Quốc: Bước 1: Nhấp vào nút ” language” Bước 2: chọn English. Giao diện chuyển…

Chi tiết