Sử dụng clock 1 sec, 1 minute trên PLC Mitsubishi

Post Views: 5 Trong lập trình PLC: điếm thời gian là công việc rất phổ biến Tôi hướng dẫn các bạn sử dụng clock 1s, 1 phút trên PLC FX1s để tính thời gian Chương trình dùng clock 1s M8013: điếm giây: bên dướiCác bạn chú ý: dùng cạnh lên Chương trình dùng clock 1…

Chi tiết

Bản vẽ điện MM-20MT-6MT-450-ES-A

Post Views: 20 Bản vẽ điện màn hình YKHMI 4.5″ tích hợp PLC Delta ES2 MM-20MT-6MT-450-ES-A NỘI DUNG CHÍNH1 Ngõ vào số1.1 Trường hợp 1: Ngõ vào X0 đến X13 kết nối với cổng COM1.2 Trường hợp 2: Ngõ vào X0 đến X13 kết nối với cổng 0VDC1.3 Bản vẽ: ngõ vào số kết nối…

Chi tiết

Bản vẽ điện MC-24MR-12MT-500-ES-E

Post Views: 36 Bản vẽ điện màn hình YKHMI 5″ tích hợp PLC Delta ES2 MC-24MR-12MT-500-ES-E NỘI DUNG CHÍNH1 Ngõ vào số1.1 Trường hợp 1: Ngõ vào X0 đến X13 kết nối với cổng COM1.2 Trường hợp 2: Ngõ vào X0 đến X13 kết nối với cổng 0VDC1.3 Bản vẽ: ngõ vào số kết nối…

Chi tiết

Sửa chữa màn hình YKHMI bị đơ

Post Views: 25 NỘI DUNG CHÍNH1 Thiết bị đang sử dụng đột nhiên cảm ứng không hoạt động, bị đơ ?2 Cám ơn anh Wang hãng YKHMI đã hỗ trợ kỹ thuật Thiết bị đang sử dụng đột nhiên cảm ứng không hoạt động, bị đơ ? Bấm bất cứ nút nhấn hay ô nào…

Chi tiết

Lập trình Macro màn hình YKHMI

Post Views: 52 Macro là chức năng phổ biến trong màn hình HMI. Nếu bạn nào đã làm quen với màn hình cảm ứng công nghiệp thì đều nghe nói lập trình script hay macro. NỘI DUNG CHÍNH1 Đặc điểm của macro2 Ngôn ngữ nào3 Khi nào phải lập trình macro4 Có thể chạy mô…

Chi tiết

Bản vẽ điện MC-35MR-4MT-700-FX-C

Post Views: 24 Bản vẽ điện màn hình YKHMI 7″ tích hợp PLC Mitubishi FX1S MC-35MR-4MT-700-FX-C NỘI DUNG CHÍNH1 Ngõ vào số1.1 Trường hợp 1: Ngõ vào X0 đến X17 kết nối với cổng COM1.2 Trường hợp 2: Ngõ vào X0 đến X17 kết nối với cổng 0VDC1.3 Bản vẽ: ngõ vào số kết nối…

Chi tiết

History data thiết bị ykhmi

Post Views: 32 History data là gì ?Ứng dụng trong thực tế như thế nào để đem lại hiệu quả cho người bận hành ?Thiết bị YKHMI nào có tính năng trên NỘI DUNG CHÍNH1 Trước tiên, chúng ta định nghĩa history data:2 Ứng dụng3 Thời gian lưu trữ4 Sử dụng History data4.1 Download chương…

Chi tiết

Sơ đồ kết nối Pt100 với YKHMI

Post Views: 61 NỘI DUNG CHÍNH1 Khi thực hiện sơ đồ kết nối que dò nhiệt Pt100 với thiết bị YKHMI chúng ta quan tâm cái gì ?1.1 Trước tiên, chúng ta quay lại định nghĩa Pt100 là gì ?1.2 Pt100 và nhiễu trong công nghiệp:1.3 Thiết bị YKHMI kết nối với PT100 có alpha=0.003851.3.1…

Chi tiết

Bản vẽ điện MM-40MR-12MT-700-FX-C

Post Views: 57 Bản vẽ điện màn hình YKHMI 7″ tích hợp PLC Mitubishi FX1N MM-40MR-12MT-700-FX-C NỘI DUNG CHÍNH1 Ngõ vào số1.1 Trường hợp 1: Ngõ vào X0 đến X17 kết nối với cổng COM1.2 Trường hợp 2: Ngõ vào số X0 đến X27 kết nối với 0VDC2 Ngõ ra2.1 Ngõ ra relay 2.2 Ngõ…

Chi tiết