Kết nối màn hình HMI và PLC qua cổng RS232

Kết nối bo PLC FX2N và màn hình HMI YKHMI
Hình 1: Kết nối bo PLC FX2N và màn hình HMI YKHMI

Lập trình màn hình HMI

Cấu hình kết nối bo PLC FX2N và HMI YKHMI F700A

Cấu hình kết nối PLC Mitsubishi FX1N và HMI YKHMI
Hình 2: Cấu hình kết nối PLC Mitsubishi FX2N và HMI YKHMI

Cấu hình màn hình HMI F700A

Cấu hình HMI F700A
Hình 3: Cấu hình HMI F700A

Lập trình PLC

Cấu hình PLC

Cấu hình PLC FX2N
Hình 4: Cấu hình PLC FX2N
Cấu hình cổng COM PLC FX2N
Hình 5: Cấu hình cổng COM PLC FX2N

Chú ý: Cấu hình thông số truyền thông của cổng COM hình 2 và hình 5 là giống nhau

Bo PLC FX2N-10MT

Bo PLC FX2N-10MT
Bo PLC FX2N-10MT

Xem thêm: Đọc analog bo PLC FX2N

  1. AD0: D8030

0 VDC –> D8030 = 0
10 VDC –> D8030 = 4096

2. AD1: D8031

0 VDC –> D8031 = 0
10 VDC –> D8031 = 4096

Màn hình HMI F700A

màn hình HMI F1001A
Màn hình HMI F700A

Chi tiết màn hình

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments