Lập trình màn hình YKHMI: B3 công tắc on/off và nút Jog

  • Sử dụng phần mềm YKbuider. Download
    – Công tắc On/Off: chứa bit nội LB0. Khi nhấn: LB0 = 1 –> nhấn kế tiếp LB0 = 0 –> nhấn kế tiếp LB0 = 1
    – Nút Jog: chứa bit nội LB1. Khi nhấn: LB0 = 0
    – Tạo đèn trạng thái
    – Mô phỏng nút nhấn

Mở lại bài 1: tạo dự án mới . Chi tiết

Phần 1: Tạo nút nhấn chung:

Bước 1: Nhấn nút ” Bit button” ở hình bên dưới

bit button
HÌNH 1

Hình bên dưới xuất hiện:

HÌNH 2

Bước 2: Nhấp chuột phải vào nút OFF
Cửa sổ xuất hiện:

HÌNH 3

Bước 3: Nhấn vào nút “Property”
Cửa sổ xuất hiên:

HÌNH 4

Phần 2: Tạo công tắc on/off

– Nút nhấn chạy chứa bit nội LB0
– Khi nhấn LB0 thay đổi giá trị

Bước 1: chọn function “Alternate” như hình 4

Phần 3: Tạo biểu tượng cho công tắc OFF

Bước 1: Nhấn nút “Mark”

Bước 2: chọn biểu tượng cái đĩa

HÌNH 5

Bước 1: chọn hình ô 1
Bước 2: Nhấn nút OK

Phần 4: Tạo biểu tượng cho công tắc ON

Bước 1: nhấn nút “picture 1”
Bước 2: nhấn vào biểu tượng đĩa hình bên dưới

Bước 3: chọn hình ô 1
Bước 4: nhấn OK

Bước 5: nhấn OK

  • Xóa text on/off của công tắc:

Bước 6: Text 0 –> xóa text OFF
Bước 7: Text 1 –> Xóa text ON

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments