Lập trình màn hình YKHMI: B4 tạo nút nhấn lựa chọn chức năng

  • Sử dụng phần mềm YKbuider. Download
    – Nút nhấn lựa chọn chức năng select:
    + Automatic mode
    + Manual mode
    + Maintenance mode

Mở lại bài 1: tạo dự án mới . Chi tiết

Bài viết liên quan lập trình màn hình YKHMI:

1. Bài 1: Tạo dự án mới. Chi tiết
2. Bài 2: Tạo nút nhấn chạy và nút nhấn dừng. Chi tiết
3. Bài 3: Công tắc on/off và nút Jog. Chi tiết
4. Bài 4: Tạo nút nhấn lựa chọn chức năng. Chi tiết

Tạo nút nhấn lựa chọn chức năng

Bước 1: Nhấn nút mul state button

Nút Multi state
Nút Multi state
Nút Multi state
Nút Multi state

Nút nhấn 3 chức năng ta chon Status count: 3 . Nếu nút có 5 chức năng ta chọn 5

Bước 2: Nhấn vào nút nhấn thay đổi chức năng ta chon: Number add 1

Chức năng tăng giá trị
Chức năng tăng giá trị

Bước 3: đặt tên nút nhấn ở hình bên dưới

Đặt tên cho nút multi state
Đặt tên cho nút multi state

Hiển thị chức năng của nút nhấn

Bước 1: Mul state button (1)


Bước 2: Nhấn đúp vào nút status 2


Bước 3: Chọn địa chỉ trùng với địa chỉ của nút chức năng Select (2)


Bước 4: nhập giá trị (3)

Nút hiển thị nhiều trạng thái Multi state
Nút hiển thị nhiều trạng thái Multi state

Bước 5: tên cần hiển thị

Hiển thị nhiều chức năng Multi state
Hiển thị nhiều chức năng Multi state

Bài viết liên quan lập trình màn hình YKHMI:

1. Bài 1: Tạo dự án mới. Chi tiết
2. Bài 2: Tạo nút nhấn chạy và nút nhấn dừng. Chi tiết
3. Bài 3: Công tắc on/off và nút Jog. Chi tiết
4. Bài 4: Tạo nút nhấn lựa chọn chức năng. Chi tiết

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments