Lập trình màn hình YKHMI: B4 tạo nút nhấn lựa chọn chức năng

  • Sử dụng phần mềm YKbuider. Download
    – Nút nhấn lựa chọn chức năng select:
    + Automatic mode
    + Manual mode
    + Maintenance mode

Mở lại bài 1: tạo dự án mới . Chi tiết

Bài viết liên quan lập trình màn hình YKHMI:

1. Bài 1: Tạo dự án mới. Chi tiết
2. Bài 2: Tạo nút nhấn chạy và nút nhấn dừng. Chi tiết
3. Bài 3: Công tắc on/off và nút Jog. Chi tiết
4. Bài 4: Tạo nút nhấn lựa chọn chức năng. Chi tiết

Tạo nút nhấn lựa chọn chức năng

Bước 1: Nhấn nút mul state button

Nút Multi state
Nút Multi state
Nút Multi state
Nút Multi state

Nút nhấn 3 chức năng ta chon Status count: 3 . Nếu nút có 5 chức năng ta chọn 5

Bước 2: Nhấn vào nút nhấn thay đổi chức năng ta chon: Number add 1

Chức năng tăng giá trị
Chức năng tăng giá trị

Bước 3: đặt tên nút nhấn ở hình bên dưới

Đặt tên cho nút multi state
Đặt tên cho nút multi state

Hiển thị chức năng của nút nhấn

Bước 1: Mul state button (1)


Bước 2: Nhấn đúp vào nút status 2


Bước 3: Chọn địa chỉ trùng với địa chỉ của nút chức năng Select (2)


Bước 4: nhập giá trị (3)

Nút hiển thị nhiều trạng thái Multi state
Nút hiển thị nhiều trạng thái Multi state

Bước 5: tên cần hiển thị

Hiển thị nhiều chức năng Multi state
Hiển thị nhiều chức năng Multi state

NÚT NHẤN KẾT NỐI PLC

Cấu hình tên chức năng

Gán tên nút chức năng

Cấu hình PLC

Địa chỉ PLC nút chức năng

Lập trình PLC

Chương trình PLC  nút chức năng

Bài viết liên quan lập trình màn hình YKHMI:

1. Bài 1: Tạo dự án mới. Chi tiết
2. Bài 2: Tạo nút nhấn chạy và nút nhấn dừng. Chi tiết
3. Bài 3: Công tắc on/off và nút Jog. Chi tiết
4. Bài 4: Tạo nút nhấn lựa chọn chức năng. Chi tiết

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments