Lập trình màn hình YKHMI: B4 tạo nút nhấn lựa chọn chức năng

  • Sử dụng phần mềm YKbuider. Download
    – Nút nhấn lựa chọn chức năng select:
    + Automatic mode
    + Manual mode
    + Maintenance mode

Mở lại bài 1: tạo dự án mới . Chi tiết

Tạo nút nhấn lựa chọn chức năng

Bước 1: Nhấn nút mul state button

Nút nhấn 3 chức năng ta chon Status count: 3 . Nếu nút có 5 chức năng ta chọn 5

Bước 2: Nhấn vào nút nhấn thay đổi chức năng ta chon: Number add 1

Bước 3: đặt tên nút nhấn ở hình bên dưới

Hiển thị chức năng của nút nhấn

Bước 1: Mul state button (1)


Bước 2: Nhấn đúp vào nút status 2


Bước 3: Chọn địa chỉ trùng với địa chỉ của nút chức năng Select (2)


Bước 4: nhập giá trị (3)

Bước 5: tên cần hiển thị

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments