Lập trình màn hình YKHMI: Bài 2: Tạo nút nhấn chạy và nút nhấn dừng

  • Sử dụng phần mềm YKbuider. Download
    – Nút nhấn chạy: chứa bit nội LB0. Khi nhấn: LB0 = 1
    – Nút nhấn dừng: chứa bit nội LB0. Khi nhấn: LB0 = 0
    – Tạo đèn trạng thái
    – Mô phỏng nút nhấn

Mở lại bài 1: tạo dự án mới . Chi tiết

Phần 1: Tạo nút nhấn chung:

Bước 1: Nhấn nút ” Bit button” ở hình bên dưới

bit button
HÌNH 1

Hình bên dưới xuất hiện:

HÌNH 2

Bước 2: Nhấp chuột phải vào nút OFF
Cửa sổ xuất hiện:

HÌNH 3

Bước 3: Nhấn vào nút “Property”
Cửa sổ xuất hiên:

HÌNH 4

Phần 2: Tạo nút nhấn chạy

– Nút nhấn chạy chứa bit nội LB0
– Khi nhấn LB0 = 1

Bước 1: chọn function “Set 1”

HÌNH 5

Phần 3: Tạo tên Tiếng Việt cho nút nhấn chạy

– Máy tính cài đặt unicode

HÌNH 6

Bước 1: Nhấn chuột trái vào nút “mark” hình 5

HÌNH 7

Bước 2: Nhấn nút “Text 0#

HÌNH 8

Bước 3:
– Xóa chữ “OFF”
– Chọn font “arial”

Bước 4: – Gõ chữ “Chạy” vào

Bước 5: Nhấn nút “Text 1#”
Bước 6: Xóa chữ OFF
Bước 7: Chon font “arial”
Bước 8: Gõ chữ “Chạy” vào

Phần 4: Tạo nút nhấn dừng

– Nút nhấn chạy chứa bit nội LB0
– Khi nhấn LB0 = 0

Bước 1: tạo nút nhấn chung thì phần thao tác giống phần 1

Bước 2: chọn function “Set 0”

Phần 5: Tạo tên Tiếng Việt cho nút nhấn dừng

– Thao tác giống ” Tạo tên Tiếng Việt cho nút nhấn chạy ” ở phần 3
– Chỉ khác gõ chữ “dừng” vào ô ” Text 0#” và ô “Text 1#”

Phần 6: tạo tín hiệu mô phòng

Bước 1: nhấn nút ” Bit lamp” ở hình 1

Bước 2: Nhấp chuột phải vào nút “On”

Bước 3: chọn property

Bước 4: chon nút “Mark”
Bước 5: Text 0# ” gõ 0 và “Text 1#” gõ 1

Phần 7: Mô phỏng:

– Bước 1: nhấn nút “Build”
– Bước 2: nhấn nút “Offline”

Bài viết liên quan:

1 . Lập trình màn hình YKHMI: Bài 1: Tạo dự án mới. Chi tiết

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments