Cáp lập trình màn hình tích hợp PLC hãng YKHMI

Post Views: 85 Cáp lập trình màn hình tích hợp PLC hãng YKHMI Dùng cáp USB cổng máy in hay cáp USB type B: chi tiết + Lập trình PLC+ Lập trình màn hình HMI Màn hình tích hợp PLC hãng YKHMI dùng cáp MM-40MR-12MT-700-ES-D: màn hình màu 7 “, PLC Delta ES2. Chi tiết…

Chi tiết

Thiết bị YKHMI MM-30MR-4MT-700-FX-A

Post Views: 36 Thiết bị YKHMI MM-30MR-4MT-700-FX-A Màn hình màu 7″: 800 x 480 Tích hợp PLC Mitsubishi FX1S Nguồn cấp 24VDC Ngõ vào số: 16 DI loại NPN, kết nối chân X với chân COM hoặc cấp 0VDC vào chân X( Ví dụ: X0 kết nối với COM hoặc X0 kết nối với 0VDC)Bộ…

Chi tiết

Thiết bị YKHMI MC-24MR-12MT-500ES-E

Post Views: 48 Thiết bị YKHMI MC-24MR-12MT-500ES-E Bảo hành 12 tháng Màn hình màu 5″ : 480 x 272 Tích hợp PLC Delta ES2 Nguồn cấp 24VDC Ngõ vào số: 12 DI loại NPN, kết nối chân X với chân COM hoặc cấp 0VDC vào chân X( Ví dụ: X0 kết nối với COM hoặc…

Chi tiết

Thiết bị YKHMI MM-40MR-12MT-700-FX-C

Post Views: 28 Thiết bị YKHMI MM-40MR-12MT-700-FX-C Màn hình màu 7″ : 800 x 480 Tích hợp PLC Mitsubishi FX1N Nguồn cấp 24VDC Ngõ vào số: 24 DI loại NPN, kết nối chân X với chân COM hoặc cấp 0VDC vào chân X( Ví dụ: X0 kết nối với COM hoặc X0 kết nối với…

Chi tiết

Thiết bị YKHMI MC-24MR-4MT-500FX-C

Post Views: 21 Thiết bị YKHMI MC-24MR-4MT-500FX-C Bảo hành 12 tháng Màn hình màu 5″ : 480 x 272 Tích hợp PLC Mitsubishi FX1S Nguồn cấp 24VDC Ngõ vào số: 12 DI loại NPN, kết nối chân X với chân COM hoặc cấp 0VDC vào chân X( Ví dụ: X0 kết nối với COM hoặc…

Chi tiết

Các vấn đề thường gặp của màn hình tích hợp plc hãng YKHMI

Post Views: 218 Màn hình kết hợp plc YKHMI có các đặc điểm 1.Chọn model màn hình tích hợp PLC hãng YKHMI trong phần mềm lập trình màn hình YKbuider: – 4.3 inch chọn S430A– 5 inch chọn S500A– 7 inch chọn S700A– 10 inch chọn S1001A Click xem ngay >>Lập trình màn hình YKHMI:…

Chi tiết

Bản vẽ điện: kết nối analog và que dò nhiệt YKHMI MM-40MR-12MT-700-ES-D

Post Views: 55 Bản vẽ điện: kết nối analog và que dò nhiệt YKHMI MM-40MR-12MT-700-ES-D – Ngõ vào analog (0-10VDC) có địa chỉ PLC : D9910, D9911, D9912, D9913– Que dò nhiệt loại thermocouple KCA có địa chỉ PLC: D9904, D9905– Ngõ ra analog (0-10VDC) có địa chỉ PLC: D9920, D9921 Bài viết liên quan:1.…

Chi tiết

Bản vẽ điện: ngõ ra số YKHMI MM-40MR-12MT-700-ES-D

Post Views: 46 Bản vẽ điện: ngõ ra relay và ngõ ra transistor YKHMI MM-40MR-12MT-700-ES-D Bản vẽ ngõ ra relay Ngõ ra relay: chia thành 4 nhóm gồm 16 ngõ ra, dòng tải 3A– Nhóm 1: Y4, Y5, Y6, Y7. COM2 là chân chung của nhóm 1 – Nhóm 2: Y10, Y11, Y12, Y13. COM3…

Chi tiết

Bản vẽ điện: ngõ vào số YKHMI MM-40MR-12MT-700-ES-D

Post Views: 26 Bản vẽ điện: ngõ vào số – Ngõ vào số: 24 DI loại NPN. Từ X0 đến X27 Trường hợp 1: Ngõ vào X0 đến X27 kết nối với cổng COM Trường hợp 2: Ngõ vào số X0 đến X27 kết nối với 0VDC Bản vẽ: ngõ vào số kết nối cảm…

Chi tiết

Thiết bị YKHMI MM-40MR-12MT-700-ES-D

Post Views: 87 Thiết bị YKHMI MM-40MR-12MT-700-ES-D: Màn hình màu 7″: 800 x 480 Tích hợp PLC Delta DVP-ES2 Nguồn cấp 24VDC Ngõ vào số: 24 DI loại NPN, kết nối chân X với chân COM hoặc cấp 0VDC vào chân X( Ví dụ: X0 kết nối với COM hoặc X0 kết nối với 0VDC)Bộ…

Chi tiết