Phần mềm lập trình thiết bị YKHMI
gồm:
– Màn hình HMI
– PLC- Vì PLC có 2 loại ES và FX nên phần mềm lập trình PLC lại chia làm 2 phần mềm bên dưới

Vì thiết bị màn hình tich hợp PLC hãng YKHMI vừa có màn hình và plc chứa trong một thiết bị
Bên dưới cung cấp phần mềm lập trình PLC
Tương thích hoàn toàn với thiết bị của hãng YKHMI

 Xem thêm >> màn hình tích hợp PLC <<

I. Lập trình cho màn hình HMI

Phần mềm lập trình YKHMI
Phần mềm YKBuider
Lập trình màn hình YKHMI: B1 Tạo dự án mới(update)

Xem thêm >> Lập trình màn hình YKHMI <<

1. YKBuider v5.3.239 ( new 7-8-2023 ) : tạo ra file .Ykm. Ngôn ngữ : Chinese, english. Hỗ trợ WinXP, Win7, Win8, Win10.

Tải phần mềm nhấn nút Download Now
Vui lòng: xem trong tệp đã tải xuống

2. YKBuider v5.3.197 : tạo ra file .Ykm. Ngôn ngữ : Chinese, english. Hỗ trợ WinXP, Win7, Win8, Win10. Macro OK


Tải phần mềm nhấn nút Download

3. YKBuider V5.3.132: tạo ra file .Ykm. Ngôn ngữ : Chinese, english. Hỗ trợ WinXP, Win7, Win8, Win10. Đã kiểm tra: Macro OK

Tải phần mềm nhấn nút Download

4. YKBuider v5.1.320b: tạo ra file .Ykm. Ngôn ngữ : Chinese, english. Hỗ trợ WinXP, Win7, Win8, Win10. Đã kiểm tra: hoạt động tốt với Macro OK

Tải phần mềm nhấn nút Download

5. Phần mềm YKBuider cũ v3.5.108. Dùng để mở file cũ .ykhmi.

       Tải phần mềm nhấn nút Download

Chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung Quốc của phần mềm lập trình YKHMI sang tiếng Anh

Chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh. Chi tiết.

Xem thêm >>Màn hình tích hợp PLC hãng YKHMI lỗi hiển thị màn hình tiếng Trung Quốc Chinese <<

II. Phần mềm lập trình PLC ES:

Có 2 phần mềm lập trình PLC ES:

1. ISPSoft : thiết kế theo kiểu mới gần giống Siemens.

1.1. Phần mềm Delta ISPSoft version 3.13. Download

1.2. Delta COMMGR version 1.12: quản lý kết nối của PLC. Download

Phần mềm lập trình YKHMI
Phần mềm ISPoft
Lập trình PLC Delta IPSoft

2. WPLSoft V2.5: theo phong cách phần mềm Mitsubishi

Tải phần mềm nhấn nút. Download

Phần mềm lập trình YKHMI
Phần mềm WPLSoft

III. Phần mềm lập trình PLC FX

  1a. Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi : GX Developer 8.5C    

Phần mềm GX Developer có thể lập trình cho các dòng PLC Mitsubishi dòng:
– FX0S, FX0N, FX1, FX1S, FX1N, FX1NC
– FX2N, FX2NC
– FX3G, FX3UC
– Dòng QCPU (Q mode), QCPU (A mode), LCPU, QSCPU, QnACPU, ACPU, SCPU, CNC(M6/M7), MOTION(SCPU)

Giới thiệu lập trình, kết nối que dò nhiệt Pt100 trên phần mềm PLC Mitsubishi GX-Developer

1b. Phần mềm mô phỏng.

2. Phần mềm GX Work 2 Version 1.560J: có tích hợp sẵn phần mềm Gx Developer 8.119Z

Phần mềm GX Work2 có thể lập trình cho các dòng PLC Mitsubishi dòng:
– FX0S, FX0N, FX1, FX1S, FX1N, FX1NC
– FX2N, FX2NC
– FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC
– Dòng QCPU (A mode), LCPU, QSCPUu, QnACPU, ACPU, SCPU, CNC, MOTION(SCPU)