Cáp lập trình màn hình tích hợp PLC hãng YKHMI

Post Views: 142 Cáp lập trình màn hình tích hợp PLC hãng YKHMI Dùng cáp USB cổng máy in hay cáp USB type B: chi tiết + Lập trình PLC+ Lập trình màn hình HMI Màn hình tích hợp PLC hãng YKHMI dùng cáp MM-40MR-12MT-700-ES-D: màn hình màu 7 “, PLC Delta ES2. Chi tiết…

Chi tiết