History data thiết bị ykhmi

Post Views: 52 History data là gì ?Ứng dụng trong thực tế như thế nào để đem lại hiệu quả cho người bận hành ?Thiết bị YKHMI nào có tính năng trên Trước tiên, chúng ta định nghĩa history data: ghi lại một hay nhiều thông số của thiết bị tại một thời điểm vào…

Chi tiết

Lập trình màn hình YKHMI: B4 tạo nút nhấn lựa chọn chức năng

Post Views: 53 Lập trình màn hình YKHMI: B4 tạo nút nhấn lựa chọn chức năng Sử dụng phần mềm YKbuider. Download– Nút nhấn lựa chọn chức năng select: + Automatic mode + Manual mode + Maintenance mode Mở lại bài 1: tạo dự án mới . Chi tiết Tạo nút nhấn lựa chọn chức…

Chi tiết

Lập trình màn hình YKHMI: B3 công tắc on/off và nút Jog

Post Views: 42 Lập trình màn hình YKHMI: B3 công tắc on/off và nút Jog Sử dụng phần mềm YKbuider. Download– Công tắc On/Off: chứa bit nội LB0. Khi nhấn: LB0 = 1 –> nhấn kế tiếp LB0 = 0 –> nhấn kế tiếp LB0 = 1 – Nút Jog: chứa bit nội LB1. Khi…

Chi tiết

Lập trình màn hình YKHMI: Bài 2: Tạo nút nhấn chạy và nút nhấn dừng

Post Views: 61 Lập trình màn hình YKHMI: Bài 2: Tạo nút nhấn chạy và nút nhấn dừng Sử dụng phần mềm YKbuider. Download– Nút nhấn chạy: chứa bit nội LB0. Khi nhấn: LB0 = 1– Nút nhấn dừng: chứa bit nội LB0. Khi nhấn: LB0 = 0– Tạo đèn trạng thái– Mô phỏng nút…

Chi tiết