1. Đổi ngôn ngữ phần mềm YKbuider tiếng Trung Quốc. Chi tiết
  2. Thiết bị YKHMI MM-40MR-12MT-700-ES-D. Chi tiết