Sửa chữa màn hình YKHMI bị đơ

Post Views: 37 Thiết bị đang sử dụng đột nhiên cảm ứng không hoạt động, bị đơ ? Bấm bất cứ nút nhấn hay ô nào đều không có tác dụng. Theo tôi, có 2 nguyên nhân: phần cứng hoặc phần mềm. Sau đây, tôi hướng dẫn cách bạn khắc phục cảm ứng màn hình…

Chi tiết

History data thiết bị ykhmi

Post Views: 52 History data là gì ?Ứng dụng trong thực tế như thế nào để đem lại hiệu quả cho người bận hành ?Thiết bị YKHMI nào có tính năng trên Trước tiên, chúng ta định nghĩa history data: ghi lại một hay nhiều thông số của thiết bị tại một thời điểm vào…

Chi tiết

Lập trình màn hình YKHMI: B4 tạo nút nhấn lựa chọn chức năng

Post Views: 53 Lập trình màn hình YKHMI: B4 tạo nút nhấn lựa chọn chức năng Sử dụng phần mềm YKbuider. Download– Nút nhấn lựa chọn chức năng select: + Automatic mode + Manual mode + Maintenance mode Mở lại bài 1: tạo dự án mới . Chi tiết Tạo nút nhấn lựa chọn chức…

Chi tiết

Lập trình màn hình YKHMI: B3 công tắc on/off và nút Jog

Post Views: 42 Lập trình màn hình YKHMI: B3 công tắc on/off và nút Jog Sử dụng phần mềm YKbuider. Download– Công tắc On/Off: chứa bit nội LB0. Khi nhấn: LB0 = 1 –> nhấn kế tiếp LB0 = 0 –> nhấn kế tiếp LB0 = 1 – Nút Jog: chứa bit nội LB1. Khi…

Chi tiết

Lập trình màn hình YKHMI: Bài 2: Tạo nút nhấn chạy và nút nhấn dừng

Post Views: 61 Lập trình màn hình YKHMI: Bài 2: Tạo nút nhấn chạy và nút nhấn dừng Sử dụng phần mềm YKbuider. Download– Nút nhấn chạy: chứa bit nội LB0. Khi nhấn: LB0 = 1– Nút nhấn dừng: chứa bit nội LB0. Khi nhấn: LB0 = 0– Tạo đèn trạng thái– Mô phỏng nút…

Chi tiết

Đổi ngôn ngữ phần mềm YKbuider tiếng Trung Quốc

Post Views: 56 Sau đây, các bước thực hiện chuyển giao diện của phần mềm YKBuider ver5.0 của hãng YKHMI từ ngôn ngữ Chinese sang English Khi phần mềm cài đặt xong thì ngôn ngữ mặc định là tiếng Trung Quốc: Bước 1: Nhấp vào nút ” language” Bước 2: chọn English. Giao diện chuyển…

Chi tiết