Modbus tester

Dùng Modbus Tester để chuẩn đoán thông tin liên lạc, điều khiển biến tần Delta VFD-L

Post Views: 368 Phần mềm Modbus Tester Đường dẫn dễ nhớ: http://bit.do/modbus-tester Chức năng phần mềm  Chuẩn đoán thông tin liên lạc các thiết bị Slave Chi tiết bài viết …

Read more

Màn hình HMI YKHMI điều khiển biến tần Mitsubishi, INVT, và Delta dùng modbus RTU RS485

Post Views: 131 Bài viết dùng thiết bị sau: Màn hình HMI 10.1 inch YKHMI. Nhấn chọn chi tiết Biến tần : Delta, Mitsubishi và INVT Mitsubishi FR-D720-0.2KINVT G20-0R7G-S2-BKDelta Model: …

Read more