Modbus tester

Dùng Modbus Tester để chuẩn đoán thông tin liên lạc, điều khiển biến tần Delta VFD-L

Post Views: 745 Phần mềm Modbus Tester Chức năng phần mềm Chi tiết bài viết mạng Modbus của Schneider. Chọn đây Phân vùng 0x, 1x, 3x và 4x Download phần …

Read more

Màn hình HMI YKHMI điều khiển biến tần Mitsubishi, INVT, và Delta dùng modbus RTU RS485

Post Views: 182 Bài viết dùng thiết bị sau: Màn hình HMI 10.1 inch YKHMI. Nhấn chọn chi tiết Biến tần : Delta, Mitsubishi và INVT Mitsubishi FR-D720-0.2KINVT G20-0R7G-S2-BKDelta Model: …

Read more