History data thiết bị ykhmi

Post Views: 52 History data là gì ?Ứng dụng trong thực tế như thế nào để đem lại hiệu quả cho người bận hành ?Thiết bị YKHMI nào có tính năng trên Trước tiên, chúng ta định nghĩa history data: ghi lại một hay nhiều thông số của thiết bị tại một thời điểm vào…

Chi tiết

Sơ đồ kết nối Pt100 với YKHMI

Post Views: 128 Khi thực hiện sơ đồ kết nối que dò nhiệt Pt100 với thiết bị YKHMI chúng ta quan tâm cái gì ? Lựa chon cảm biến nhiệt độ đúng loại ! Thực hiện kết nối thiết bị chính xác Lắp đặt như thế nào để có kết quả đo tối ưu nhất…

Chi tiết

Bản vẽ điện MM-40MR-12MT-700-FX-C

Post Views: 68 Bản vẽ điện màn hình YKHMI 7″ tích hợp PLC Mitubishi FX1N MM-40MR-12MT-700-FX-C Ngõ vào số 24 DI loại NPN: X0 đến X7, X10 đến X17,X20 đến X27 Ngõ vào xung tốc độ cao: X0, X1: 100k Click xem chi tiết >> Báo giá thiết bị << Trường hợp 1: Ngõ vào…

Chi tiết

Bản vẽ điện MC-20MR-6MT-430A-FX-A

Post Views: 70 Bản vẽ điện: ngõ vào số Ngõ vào số: 12 DI loại NPN, kết nối chân X với chân COM hoặc cấp 0VDC vào chân X Gồm: X0 đến X7, X10 đến X13 Bộ điếm tốc độ cao:+ X0, X1: 100K Click xem chi tiết >> Báo giá thiết bị << Trường…

Chi tiết