Sơ đồ kết nối servo Mitsubishi MR-J2S-10A

Post Views: 15 bản vẽ kết nối của bộ điều khiển AD75P với servo MR-J2S-A Các chân thường dùng: SON: servo On EMG: dừng khẩn cấp. Khi chân này hở mạch báo lỗi A.E6 ( Servo emergency stop ) RES: xóa lỗi ( tùy chọn ) LSP: giới hạn quay chiều thuận khi điều khiển…

Chi tiết