PLC điều khiển Servo MR-J2S-A

Post Views: 159 Sơ đồ cơ bản kết nối chân xung của servo. Trích nguồn file MR-J2-A – Technical Catalogue 1999 113788-B (12.99). Download Bản vẽ kết nối chung bộ điều khiển với Servo MR-J2S-A AM26LS31: Bộ điều khiển Line Driver Bộ điều khiển PLC Fx1s-30MT kết nối với Mr-j2S-A. Dùng nguồn ngoài. PLC này…

Chi tiết