Sơ đồ cơ bản kết nối chân xung của servo. Trích nguồn file MR-J2-A – Technical Catalogue 1999 113788-B (12.99). Download

Bản vẽ kết nối chung bộ điều khiển với Servo MR-J2S-A

Bộ điều khiển diferential AM26LS31 với servo MR-J2S-A
Bộ điều khiển diferential AM26LS31 với servo MR-J2S-A

AM26LS31: Bộ điều khiển Line Driver

Kết nối bộ điều khiển cổng cực thu hở loại source với MR-J2S-A
Kết nối bộ điều khiển cổng cực thu hở loại source với MR-J2S-A
Kết nối bộ điều khiển cổng cực thu hở loại sink với MR-J2S-A
Kết nối bộ điều khiển cổng cực thu hở loại sink với MR-J2S-A

Bộ điều khiển PLC Mitsubishi FX1S-30MT kết nối với MR-J2S-A. Dùng nguồn ngoài. PLC này ngõ ra sink

Fx 1s kết nối với Mr-j2S-A.
Fx1s-30MT kết nối với Mr-j2S-A. Trích nguồn http://fulle.com.vn/

Màn hình tích hợp PLC YKHMI kết nối servo MR-J2S-A

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là LAYOUT-1.png
sơ đồ ngõ ra transistor cổng cực thu hở loại sink của thiết bị YKHMI
sơ đồ ngõ ra transistor cổng cực thu hở loại sink của thiết bị YKHMI
Thiết bị YKHMI kết nối MR-J2S-A
Thiết bị YKHMI kết nối MR-J2S-A. Dùng nguồn ngoài. PLC này ngõ ra sink

Bài viết liên quan

 1. Sơ đồ kết nối servo Mitsubishi MR-J2S-10A. Chi tiết
  ( video: kết nối dây, chạy JOG kiểm tra Servo )
 2. Xác định số chân jack kết nối servo mitsubishi MR-J2S-A Chi tiết
  ( video: xác định số chân jack kết nối servo )
 3. Tính toán Electronic Gear Servo MR-J2S-A: Tốc độ motor. Chi tiết
  ( video: tính hệ số gear điện tử CMX/CMD )
 4. Dùng phần mềm cấu hình servo MR-J2S. Chi tiết
  ( video: cài đặt servo )
 5. PLC điều khiển Servo MR-J2S-A. Chi tiết
  ( 1. Bản vẽ PLC Mitsubishimàn hình tích hợp PLC YKHMI điều khiển servo
  2. Chọn thông số servo cho lệnh xung từ PLC )
 6. Cách Khắc Phục Lỗi màn hình YKHMI tích hợp PLC FX1S Điều Khiển servo Mitsubishi MR-J2S-10A. Chi tiết
  ( video: 1. cài đặt servo
  2. kiểm tra chân phát xung, lệnh DPLSY, autotuning servo )
 7. PLC JT3U điều khiển 4 trục, 8 bộ servo và step motor. Chi tiết
  ( video: mô tả các lệnh phát xung DPLSY, DDRVA, DDRVI
  Bản vẽ kết nối PLC và servo Yaskawa,  Mitsubishi, motor bước và servo Delta)

Sơ đồ chân xung của Servo

Note 1. P: Position control mode, S: Speed control mode, T: Torque control mode

Cài đặt servo chọn lệnh xung

Lệnh chuỗi xung

Mặc định: P21 = 0000

Khi dùng thiết bị YKHMI: tôi cài đặt P21 = 0001 hoặc 0011
Y0: Pulse Train ( xung )
Y1: Sign ( hướng )

Sơ đồ chân jack kết nối CN1A. Chi tiết

Bài viết liên quan:
1. Sơ đồ kết nối servo Mitsubishi MR-J2S-10A. Chi tiết
2. Xác định số chân jack kết nối servo mitsubishi MR-J2S-A. Chi tiết
3. Dùng phần mềm cấu hình servo MR-J2S. Chi tiết
4. Tính toán Electronic Gear Servo MR-J2S-A: Tốc độ motor. Chi tiết

5 2 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments