Thiết bị

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT30 RS485 Modbus RTU. Chi tiết

– Định dạng: 9600 8 N 1
– Địa chỉ: 1
– Vùng địa chỉ Modbus:
1. Nhiệt độ : 0H
2. Độ ẩm : 1H
chức năng: slave

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT20 RS485 Modbus RTU. Chi tiết

– Định dạng: 9600 8 N 1
– Địa chỉ: 2
– Vùng địa chỉ Modbus:
1. Nhiệt độ : 1H
2. Độ ẩm : 2H
chức năng: slave

Màn hình HMI YKHMI 5.0 inch

– Định dạng: 9600 8 N 1
– Địa chỉ: 0
chức năng: Master

Bản vẽ kết nối

A: chân 1 và 9 kết nối chung.
B: chân 6 và 8 kết nối chung.

kết nối modbus HMI YKHMI và cảm biến nhiệt độ , độ ẩm SHT20, SHT30
kết nối modbus HMI YKHMI và cảm biến nhiệt độ , độ ẩm SHT20, SHT30

Lập trình YKBuilder

Lập trình chi tiết

Cấu hình HMI Móbus master
Cấu hình HMI Modbus RTU Master
Thiết lập mạng nhiều thiết bị extend
Thiết lập mạng nhiều thiết bị extend
Thiết lập mạng nhiều thiết bị extend
Thiết lập mạng nhiều thiết bị extend
HMI YKHMI 5 inch
HMI YKHMI 5 inch

Dùng tính năng “Number display” trên YKBuider để đọc nhiệt độ và độ ẩm

Cấu hình nhiệt độ
Cấu hình nhiệt độ SHT30
Cấu hình nhiệt độ SHT20
Cấu hình nhiệt độ SHT20

Màn hình hoàn chỉnh

giám sát nhiệt độ, độ ẩm qua HMI YKHMI
giám sát nhiệt độ, độ ẩm qua HMI YKHMI
0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments