Phần mềm lập trình thiết bị YKHMI gồm:
– Màn hình HMI ( phần mềm YKBuider )
– PLC- Vì PLC có 2 loại ES2 và FX ( FX1S, FX1N, FX3S, FX3U ) nên phần mềm lập trình PLC gồm
1. Phần mềm lập trình PLC ES2. Chi tiết
2. Phần mềm lập trình PLC FX. Chi tiết

Vì thiết bị màn hình tich hợp PLC hãng YKHMI vừa có màn hình và plc chứa trong một thiết bị
Bên dưới cung cấp phần mềm lập trình PLC
Tương thích hoàn toàn với thiết bị của hãng YKHMI

 Xem thêm >> màn hình tích hợp PLC <<

I. Lập trình cho màn hình HMI

Phần mềm lập trình YKHMI
Phần mềm YKBuider
Lập trình màn hình YKHMI: B1 Tạo dự án mới(update)

Xem thêm >> Lập trình màn hình YKHMI <<

Phần mềm YKBuider tạo file .ykm. Giao diện hỗ trợ ngôn ngữ : Chinese, English ( tiếng Anh ), chưa hỗ trợ tiếng Việt. Dùng trên hệ điều hành Windows XP, Windows 7, Windows 10 và Windows 11.

1. YKBuider v5.3.271 ( mới – new 19-7-2024 ).

Tải phần mềm nhấn nút Download Now
Vui lòng: xem trong tệp đã tải xuống

2. YKBuider v5.3.248 ( cũ ).

Tải phần mềm nhấn nút Download Now
Vui lòng: xem trong tệp đã tải xuống

3. YKBuider v5.3.197 (cũ) .

Tải phần mềm nhấn nút Download

4. YKBuider V5.3.132 ( cũ)

Tải phần mềm nhấn nút Download

5. YKBuider v5.1.320b (cũ). Đã kiểm tra: hoạt động tốt với Macro OK

Tải phần mềm nhấn nút Download

6. Phần mềm YKBuider cũ v3.5.108. Dùng để mở file cũ .ykhmi.

       Tải phần mềm nhấn nút Download

Chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh

Chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh. Chi tiết.

Xem thêm >>Màn hình tích hợp PLC hãng YKHMI lỗi hiển thị màn hình tiếng Trung Quốc Chinese <<

II. Phần mềm lập trình PLC ES2:

Có 2 phần mềm lập trình PLC ES:

1. ISPSoft : thiết kế theo kiểu mới gần giống Siemens.

1.1. Phần mềm Delta ISPSoft version 3.13. Download

1.2. Delta COMMGR version 1.12: quản lý kết nối của PLC. Download

Phần mềm lập trình YKHMI
Phần mềm ISPoft
Lập trình PLC Delta IPSoft

2. WPLSoft V2.5: theo phong cách phần mềm Mitsubishi

Tải phần mềm nhấn nút. Download

Phần mềm lập trình YKHMI
Phần mềm WPLSoft

III. Phần mềm lập trình PLC FX

  1a. Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi : GX Developer 8.5C    

Phần mềm GX Developer có thể lập trình cho các dòng PLC Mitsubishi:
– FX0S, FX0N, FX1, FX1S, FX1N, FX1NC
– FX2N, FX2NC
– FX3G, FX3UC
– Dòng QCPU (Q mode), QCPU (A mode), LCPU, QSCPU, QnACPU, ACPU, SCPU, CNC(M6/M7), MOTION(SCPU)

Giới thiệu lập trình, kết nối que dò nhiệt Pt100 trên phần mềm PLC Mitsubishi GX-Developer

1b. Phần mềm mô phỏng.

2. Phần mềm GX Work 2 Version 1.560J: có tích hợp sẵn phần mềm Gx Developer 8.119Z

Phần mềm GX Work2 có thể lập trình cho các dòng PLC Mitsubishi:
– FX0S, FX0N, FX1, FX1S, FX1N, FX1NC
– FX2N, FX2NC
– FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC
– Dòng QCPU (A mode), LCPU, QSCPUu, QnACPU, ACPU, SCPU, CNC, MOTION(SCPU)

Bài viết liên quan

  1. PLC FX1S. Chi tiết
  2. PLC FX1N. Chi tiết
  3. PLC FX3S. Chi tiết
  4. PLC FX3U. Chi tiết
  5. PLC ES2. Chi tiết