Bài viết cung cấp chi tiết các thông tin thường dùng nhất để lập trình PLC FX1N

NỘI DUNG CHÍNH

Dung lượng bộ nhớ lập trình: 8000 bước

dung lượng bộ nhớ lập trình PLC FX1S, FX1N
dung lượng bộ nhớ lập trình PLC FX1S, FX1N

PLC FX1N: cho phép lập trình tối đa 8000 bước

Bộ điếm tốc độ cao

Bộ điếm tốc độ cao PLC FX1N

Chú ý: Có thể sử dụng đồng thời các loại bộ đếm khác nhau nhưng đầu vào của chúng không được trùng nhau. Đầu vào X0 đến X3 không thể được sử dụng cho nhiều hơn một bộ đếm.

Ví dụ: nếu C251 là đã sử dụng các bộ đếm và các lệnh sau đây không thể được sử dụng; C235, C236, C241, C244,  C247, C249, C252, C254, I0xx , I1xx

Màn hình tích hợp PLC FX1N: 
Ngỏ vào X0, X1: 100 Khz

Thanh ghi dữ liệu Data register

D0-D127: Thanh ghi bình thường ( mất dữ liệu khi mất điện )

128: từ D0 đến D127
ví dụ: D0 có giá trị 500.
khi tắt điện máy, nagỳ hôm sau mở điện lại: D0 có giá trị 0

D128-D7999: lưu dữ liệu khi mất điện : dữ liệu không mất

7872: từ D128 đến D7999
ví dụ: D128 có giá trị 1000.
khi tắt điện máy, ngày hôm sau mở điện lại: D128 vẫn lưu 1000

Đối với màn hình tích hợp PLC YKHMI: D128-D2000

Timer

Timer mất dữ liệu khi mất điện

T0-T199: Timer 100 ms

T0 đến T199


Ví dụ: Lập trình timer T0 1s

LD M0
OUT T0 K10

T200-T245: Timer 10 ms

T200 đến T245

T246-T249: Timer 1 ms

T246 đến T249

Timer lưu dữ liệu khi mất điện

T250-T255: Timer 100 ms

T250 đến T255

Relay M

M0-M383: Relay M bình thường ( mất dữ liệu khi mất điện )

384M0 – M383

M384-M1535: Relay M lưu dữ liệu khi mất điện : dữ liệu không mất

1152M384 – M1535

Thanh ghi đặc biệt

Thanh ghi ON khi RUN M8000

Thanh ghi ON trong 1 chu kì quét M8002

Thanh ghi đặc biệt PLC FX
Thanh ghi đặc biệt PLC FX

Thanh ghi đồng hồ: Rất tiện lợi trong lập trình PLC

M8011: 10ms

M8012: 100 ms

M8013:1s

M8014:1 phút

Thanh ghi đồng hồ trong lập trình PLC FX
Thanh ghi đồng hồ trong lập trình PLC FX

Sử dụng clock 1 sec, 1 minute trên PLC Mitsubishi

Thanh ghi ngày giờ clock.

D8013: giây

D8014: phút

D8015: giờ

D8016: ngày

D8017: tháng

D8018: năm

M8029: Cờ hoàn thành lệnh Instruction execution complete flag

Dùng trong các lệnh: PLSY, DPLSY, DRVA, DDRVA, DRVI, DDRVI, DPLSR, MTR, RAMP, SORT…

ON khi số xung xuất ra đã đủ. Khi lệnh PLSY, DPLSY bị OFF hay không hoạt động M8029: OFF

Cờ hoàn thành lệnh M8029
Cờ hoàn thành lệnh M8029

Chu kì quét PLC FX: scan time.

Thông số xác định thời gian thực hiện của toàn bộ chương trình PLC

D8010 present scan time ( thời gian quét hiện tại) x 0.1 ms
D8011 minimum scan time ( thời gian quét nhỏ nhất) x 0.1 ms
D8012 maximum scan time ( thời gian quét lớn nhất) x 0.1 ms

M8147: Cờ giám sát ngỏ ra Y0 Pulse output monitor flag

OFF when Y000 is READY
ON when Y000 is BUSY

OFF khi Y0 sẵn sàng
ON khi Y0 busy

M8148: Cờ giám sát ngỏ ra Y1 Pulse output monitor flag

OFF when Y001 is READY
ON when Y001 is BUSY

OFF khi Y1 sẵn sàng
ON khi Y1 busy

Lệnh DPLSY, PLSY

Xuất ra số xung xác định tại một tần số được thiết lập

PLSY S1 S2 D

DPLSY S1 S2 D


S1: xác định tần số xuất ra (specify output frequencies (S1) )S2: xác định số xung xuất ra ( A specified quantity of pulses S2 )

S1, S2: có thể thay đổi trong lúc chạy. Tuy nhiên, S2 có tác dụng sau khi lệnh hiện thời hoàn thành

D: bit Y. Xung được xuất ra. PLC FX1N: Y0 và Y1

Lệnh DPLSY
Lệnh DPLSY


Khác biệt DPLSY và PLSY

  • Lệnh PLSY 16 bit số xung tối đa từ 1 đêns 32767
    ( The maximum number of pulses: 16 bit operation:1 to 32,767 pulses)
  • Lệnh DPLSY 32 bit số xung tối đa từ 1 đến 2,147,483,647
    ( The maximum number of pulses: 32 bit operation:1 to 2,147,483,647 pulses )

PLC JT3U điều khiển 4 trục, 8 bộ servo và step motor

Lệnh Home Zero return instruction

Return to zero home point after machine ON or initial setting

ZRN S1 S2 S3 D
16 bit operation Lệnh 16 bit

DZRN S1 S2 S3 D
32 bit operation Lệnh 32 bit

[S1] is the Zero Return Speed,
[S2] is the Creep Speed,
[S3] is the Near Point Signal X
[D] is the Pulse Output Designation Y0 hoặc Y1

[S1]: tốc độ về Zero
[S2]: tốc độ chạy chậm
[S3]: tín hiệu điểm Home X
[D]: ngỏ ra xung Y0 hoặc Y1

Lệnh home DZRN PLC FX1S FX1N
Lệnh home DZRN PLC FX1S FX1N

Bài 1: Tạo dự án mới màn hình YKHMI

Sản phẩm liên quan


1. Màn hình YKHMI 7″ tích hợp PLC FX1N. Chi tiết

Bài viết sẽ cập nhật liên tục. Các bạn có thắc mắc: Để lại bình luận bên dưới để các bạn khác thuận tiện theo dõi, tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất !
Cám ơn các bạn đã xem bài viết.

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments