Bài viết cung cấp chi tiết các thông tin thường dùng nhất để lập trình PLC ES2

Dung lượng bộ nhớ lập trình

Dung lượng lập trình PLC ES2
Dung lượng lập trình PLC ES2

Hỗ trợ số thực

Chia số thực

DEDIV S1 S2 D

S1 : D, Floating point number (Fx.xx), Dividend / số thập phân: bị chia
S2 : D, Floating point number (Fx.xx), Divisor / số thập phân: số chia
D : D Quotient

Nhân số thực

DEMUL S1 S2 D

S1 : D, Floating point number (Fx.xx), Multiplicand / số thập phân: số nhân
S2 : D, Floating point number (Fx.xx), Multiplier / số thập phân: số nhân
D : D Multiplication result / kết quả

Cộng số thực

DEADD S1 S2 D

Trừ số thực

DESUB S1 S2 D

Timer

Timer 100 ms

(M1028=ON,T64~T126:10ms)

127: T0 đến T126
56: T128 đến T183
16: T184~T199 for Subroutines
6: T250~T255 (accumulative)

Ví dụ: Lập trình timer T0 1s
LD M0
OUT T0 K10

Timer 10 ms

(M1038=ON, T200~T245: 1ms)

40: T200~T239
6: T240~T245(accumulative)

Timer 1 ms

1: T127
4: T246~T249(accumulative)

Relay M

Relay M bình thường ( mất dữ liệu khi mất điện )

512: M0 – M511
232: M768~M999
48: M2000~M2047

Relay M lưu dữ liệu khi mất điện : dữ liệu không mất

256: M512~M767
2048: M2048~M4095

Thanh ghi dữ liệu Data register

Thanh ghi bình thường ( mất dữ liệu khi mất điện )

408: từ D0 đến D407
400: từ D600 đến D999
6080: từ D3920 đến D9999
ví dụ: D0 có giá trị 500.
khi tắt điện máy, ngày hôm sau mở điện lại: D0 có giá trị 0

Thanh ghi lưu dữ liệu khi mất điện : dữ liệu không mất

192: từ D408 đến D599
1920: từ D2000 đến D3919

ví dụ: D408 có giá trị 500.
khi tắt điện máy, ngày hôm sau mở điện lại: D408 vẫn lưu 500

Thanh ghi đặc biệt

Thanh ghi ON khi RUN M1000

Thanh ghi OFF khi RUN M1001

Thanh ghi cho phép xung dương trong 1 chu kì quét M1002

Thanh ghi cho phép xung âm trong 1 chu kì quét M1003

Thanh ghi đồng hồ: Rất tiện lợi trong lập trình PLC

M1011: 10ms


M1012: 100 ms

M1013:1s

M1014:1 phút

Bộ điếm tốc độ cao

Phần mềm / Software High Speed Counter (SHSC)

Bộ điếm tốc đọ cao dùng phần mềm PLC ES2 ...
Bộ điếm tốc đọ cao dùng phần mềm PLC ES2 …

Note / Chú ý:
1. SHSC supports max 10kHz input pulse on single point. Max 8 counters are applicable in the
same time.
SHSC hỗ trợ xung đầu vào tối đa 10kHz trên một điểm. Tối đa 8 bộ đếm được áp dụng trong
cùng một lúc.
2. For 2-phase 2-input conuting, (X4, X5) (C233) and (X6, X7) (C234), max 5kHz. (X0,X2) (C232),
max 15kHz.
Đối với kết nối 2 pha 2 đầu vào, (X4, X5) (C233) và (X6, X7) (C234), tối đa 5kHz. (X0,X2) (C232),
tối đa 15kHz.
3. 2-phase 2-input counting supports double and quadruple frequency, which is selected in D1022
as the table shown below.
Đếm 2 pha 2 đầu vào hỗ trợ tần số gấp đôi và gấp bốn lần, được chọn trong D1022
như bảng dưới đây.
4. R/F (Rising edge trigger/ Falling edge trigger) can also be specified by special M. OFF = Rising;
ON = Falling.
R/F (Trình kích hoạt cạnh nâng/ Kích hoạt cạnh giảm) cũng có thể được chỉ định bởi M đặc biệt. TẮT = Tăng; MỞ = Rơi xuống.
5. U/D (Count up/Count down) can be specified by special M. OFF = count up; ON = count down.
U/D (Đếm lên/Đếm xuống) có thể được chỉ định bởi M đặc biệt. TẮT = đếm lên; BẬT = đếm ngược.

Phần cứng / Hardware High Speed Counter (HHSC)

Bộ điếm tốc đọ cao dùng phần cứng PLC ES2 ...
Bộ điếm tốc đọ cao dùng phần cứng PLC ES2 …

Màn hình tích hợp PLC ES2 YKHMI:

Ngỏ vào: X0, X1, X2 và X3 hỗ trợ  100 Khz bộ điếm HHSC

Sản phẩm liên quan:


1. Màn hình YKHMI 4.3″tích hợp PLC ES2. Chi tiết
2. Màn hình YKHMI 5″ tích hợp PLC ES2. Chi tiết
3. Màn hình YKHMI 7″ tích hợp PLC ES2. Chi tiết

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments