Phần mềm lập trình thiết bị YKHMI
gồm:
– Màn hình HMI
– PLC- Vì PLC có 2 loại ES và FX nên phần mềm lập trình PLC lại chia làm 2 phần mềm bên dưới

Đường dẫn dễ nhớ của bài viết: bit.do/ykhmi-software

Vì thiết bị màn hình tich hợp PLC hãng YKHMI vừa có màn hình và plc chứa trong một thiết bị
Bên dưới cung cấp phần mềm lập trình PLC
Tương thích hoàn toàn với thiết bị của hãng YKHMI

 Xem thêm >> màn hình tích hợp PLC <<

I. Lập trình cho màn hình HMI

Phần mềm lập trình YKHMI
Phần mềm YKBuider
Lập trình màn hình YKHMI: B1 Tạo dự án mới(update)

Xem thêm >> Lập trình màn hình YKHMI <<

1. YKBuider v5.3.216 (new 01-12-2021) : tạo ra file .Ykm. Ngôn ngữ : Chinese, english. Hỗ trợ WinXP, Win7, Win8, Win10.

Tải phần mềm nhấn nút Download

2. YKBuider v5.1.320b: tạo ra file .Ykm. Ngôn ngữ : Chinese, english. Hỗ trợ WinXP, Win7, Win8, Win10. Đã kiểm tra: hoạt động tốt với macro

Tải phần mềm nhấn nút Download

3. Phần mềm YKBuider cũ v3.5.108. Dùng để mở file cũ .ykhmi.

       Tải phần mềm nhấn nút Download

Chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung Quốc của phần mềm lập trình YKHMI sang tiếng Anh

Chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh. Chi tiết.

Xem thêm >>Màn hình tích hợp PLC hãng YKHMI lỗi hiển thị màn hình tiếng Trung Quốc Chinese <<

II. Phần mềm lập trình PLC ES:

Có 2 phần mềm lập trình PLC ES:

1. ISPSoft : thiết kế theo kiểu mới gần giống Siemens.

1.1. Phần mềm Delta ISPSoft version 3.13. Download

1.2. Delta COMMGR version 1.12: quản lý kết nối của PLC. Download

Phần mềm lập trình YKHMI
Phần mềm ISPoft
Lập trình PLC Delta IPSoft

2. WPLSoft V2.5: theo phong cách phần mềm Mitsubishi

Tải phần mềm nhấn nút. Download

Phần mềm lập trình YKHMI
Phần mềm WPLSoft

III. Phần mềm lập trình PLC FX

  1a. Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi : GX Developer 8.5C    

Tải phần mềm nhấn nút Download

Phần mềm GX Developer có thể lập trình cho các dòng PLC Mitsubishi dòng:
– FX0S, FX0N, FX1, FX1S, FX1N, FX1NC
– FX2N, FX2NC
– FX3G, FX3UC
– Dòng QCPU (Q mode), QCPU (A mode), LCPU, QSCPU, QnACPU, ACPU, SCPU, CNC(M6/M7), MOTION(SCPU)

Giới thiệu lập trình, kết nối que dò nhiệt Pt100 trên phần mềm PLC Mitsubishi GX-Developer

1b. Phần mềm mô phỏng.

Tải phần mềm nhấn nút Download

2. Phần mềm GX Work 2 Version 1.560J: có tích hợp sẵn phần mềm Gx Developer 8.119Z

Tải phần mềm nhấn nút Download

Phần mềm GX Work2 có thể lập trình cho các dòng PLC Mitsubishi dòng:
– FX0S, FX0N, FX1, FX1S, FX1N, FX1NC
– FX2N, FX2NC
– FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC
– Dòng QCPU (A mode), LCPU, QSCPUu, QnACPU, ACPU, SCPU, CNC, MOTION(SCPU)

IV. Phần mềm Siemens

1. Phần mềm lập trình PLC S7-300:

1. Phần mềm lập trình PLC S7-300 windows 32bit

– Simatic step7 v5.5, windows 32bit. Download
( Bao gồm file Sim_EKB )
– Hướng dẫn cài đặt.
https://www.youtube.com/watch?v=y5UYzKdG_9o
( Trích dẫn từ nguồn Ngocautomation )

2. Phần mềm lập trình PLC S7-300 windows 32bit
– Sim_EKB_Install_2017_08_25. Download
– Hướng dẫn cài đặt. Chi tiết