Fn003: Reset thông số về mặc định Restoring Factory Parameters

Sơ đồ kết nối servo Veichi SD700 và chạy JOG

Cautions
1 Initialization of the parameter setting value must be performed in the servo OFF state. It can not be executed while the servo is ON
2. For the setting to take effect, the servo unit must be turned on again after the operation.
3. When this function is executed, the values adjusted with parameters Fn100, Fn101, Fn102,
Fn103, Fn104 will not be initialized.

Chú ý:
1. Reset thông số phải được thực hiện khi servo ở trang thái OFF ( tín hiệu /S-ON không có tín hiệu, trên màn hình của drive hiển thị OFF ). Không thể thực hiện khi servo ở trạng thái ON (  trên màn hình của drive hiển thị ON )
2. Để việc reset thông số có hiệu quả: tắt điện bộ điều khiển. Sau đó, mở điện lại.
3. Các thông số Fn100, Fn101, Fn102,  Fn103, Fn104 không bị ảnh hưởng khi reset

Pn002:Chiều quay motor Motor Rotation Direction

Pn002: range 0-1

Faces to the motor end:
0- Counterclockwise direction is positive
1- Clockwise direction is positive

Nhìn vào đuôi động cơ
0-Hướng quay ngược chiều kim đồng hồ
1-Chiều kim đồng hồ

Pn200: Bộ lọc ngỏ vào xung / Pulse input filter

Pn002: range 0-2
Use this parameter to select the position command filter to better suppress the
interference in the command pulse
0-line drive filter ~1MHZ  / Ngỏ vào line driver
1collector open-circuit filter / Cực thu hở  dưới 500 Khz
2-line drive filter 1~4MHZ / Ngỏ vào line driver
Note: Please set a reasonable filter according to the pulse frequency, otherwise it may
cause poor pulse immunity or pulse loss.

Màn hình tích hợp PLC YKHMI hoặc PLC Delta, Mitsubishi có ngỏ ra cực thu hở chọn pn002 = 1

Pn201: Lựa chọn xung / hướng Confirm the wiring (PULS/SIGN)

Cài đặt xung và hướng của servo Veichi SD700
Cài đặt xung và hướng của servo Veichi SD700

Màn hình tích hợp PLC YKHMI hoặc PLC Delta, Mitsubishi chọn  P201 = 0 hoặc 5

Logic dương và Logic âm / Positive logic and negative logic:

Digital circuits use 0 and 1 to represent the high and low voltage levels. In positive logic, 1 represents
high voltage and 0 represents low voltage. In negative logic, 1 represents low voltage and 0 represents high voltage

Mạch số dùng 0 và 1 để thể hiện cấp áp cao và thấp. Ở logic dương, 1 là mức áp cáo và 0 là mức áp thấp. Logic âm, 1 thể hiện mức áp thấp và 0 thể hiện mức áp cao.

Positive logic and negative logic: trích dẫn tài liệu của servo Delta ASDA-B3
Positive logic and negative logic: trích dẫn tài liệu của servo Delta ASDA-B3 Gear

Tính toán Gear điện tử / Electronic gear ratio

When the reduction ratio of the motor shaft and the load side is n/m (when the load shaft
rotates by n revolutions when the motor rotates by m revolutions), the set value of the electronic
gear ratio can be obtained by the following formula:
Khi tỷ số truyền của trục motor và tải là n / m thì hệ số Gear điện tử như bên dưới

Hệ số Gear điện tử Veichi SD700
Hệ số Gear điện tử Veichi SD700

Ví dụ
1. Khi động cơ không có hộp giảm tốc: tỷ số m = 1 và n=1
2. Động cơ có encoder 23 bit hay 2^23
3. PLC ra lệnh xuất 2000 xung  / s hay tần số 2000 hz: Động cơ quay 1 vòng / giây
=> Pn204 / Pn206 = 2^23 / 2000 = 2^23 / ( 2 x 10^3 )
= 2^23 / ( 2 x ( 2×5) ^3) = 2^23 / ( 2 x 2^3 x 5^3 ) = 2^23 / ( 2^4 x 5^3) 
= 2^19 / 5^3 = 524288 / 125 
==> Pn204 = 524288Pn206 = 125
Chú ý: PLC xuất tối đa 100.000 xung /s thì động cơ servo chạy tối đa: 100.000 / 2000 = 50 vòng / giây
hay 50 x 60 = 3000 vòng / phút ( 1 phút = 60 giây )

Tương tự: nếu PLC xuất 1000 xung / giây thì 
=>
Pn204 / Pn206 = 2^23 / 1000 = 2^20 / 5^3 = 1048576 / 125
==> Pn204 = 1048576 và Pn206 = 125
Chú ý: PLC xuất tối đa 100.000 xung /s thì động cơ servo chạy tối đa: 100.000 / 1000 = 100 vòng / giây
hay 100 x 60 = 6000 vòng / phút ( 1 phút = 60 giây ). Tuy nhiên, servo SD700 có tốc độ tối đa 5000 vòng / phút

Thông số giám sát

Un000: Tốc độ động cơ / Motor rotation speed

Đơn vị rpm ( vòng / phút )

Un001: Lệnh tốc độ / speed command

Đơn vị rpm ( vòng / phút )

Un006: Bộ điếm số xung nhận được từ bộ điều khiển / Counter of input command pulse

Un006: Bộ điếm số xung hồi tiếp / Counter of feedback pulse

Xem thêm:

Sơ đồ kết nối servo Veichi SD700 và chạy JOG

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments