Màn hình HMI YKHMI điều khiển biến tần Mitsubishi, INVT, và Delta dùng modbus RTU RS485

Post Views: 169 Bài viết dùng thiết bị sau: Màn hình HMI 10.1 inch YKHMI. Nhấn chọn chi tiết Biến tần : Delta, Mitsubishi và INVT Mitsubishi FR-D720-0.2KINVT G20-0R7G-S2-BKDelta Model: …

Read more