Fn003: Reset thông số về mặc định Restoring Factory Parameters

Cautions
1 Initialization of the parameter setting value must be performed in the servo OFF state. It can not be executed while the servo is ON
2. For the setting to take effect, the servo unit must be turned on again after the operation.
3. When this function is executed, the values adjusted with parameters Fn100, Fn101, Fn102,
Fn103, Fn104 will not be initialized.

Chú ý:
1. Reset thông số phải được thực hiện khi servo ở trang thái OFF ( tín hiệu /S-ON không có tín hiệu, trên màn hình của drive hiển thị OFF ). Không thể thực hiện khi servo ở trạng thái ON (  trên màn hình của drive hiển thị ON )
2. Để việc reset thông số có hiệu quả: tắt điện bộ điều khiển. Sau đó, mở điện lại.
3. Các thông số Fn100, Fn101, Fn102,  Fn103, Fn104 không bị ảnh hưởng khi reset

Pn002:Chiều quay motor Motor Rotation Direction

Pn002: range 0-1

Faces to the motor end:
0- Counterclockwise direction is positive
1- Clockwise direction is positive

Nhìn vào đuôi động cơ
0-Hướng quay ngược chiều kim đồng hồ
1-Chiều kim đồng hồ

Pn201: Lựa chọn xung / hướng Confirm the wiring (PULS/SIGN)

Cài đặt xung và hướng của servo Veichi SD700
Cài đặt xung và hướng của servo Veichi SD700

Positive logic and negative logic:Trích dẫn tài liệu hướng dẫn sử dụng của servo Delta ASDA-B3: bên dưới

Digital circuits use 0 and 1 to represent the high and low voltage levels. In positive logic, 1 represents
high voltage and 0 represents low voltage. In negative logic, 1 represents low voltage and 0 represents high voltage

Mạch số dùng 0 và 1 để thể hiện cấp áp cao và thấp. Ở logic dương, 1 là mức áp cáo và 0 là mức áp thấp. Logic âm, 1 thể hiện mức áp thấp và 0 thể hiện mức áp cao.

Positive logic and negative logic: trích dẫn tài liệu của servo Delta ASDA-B3
Positive logic and negative logic: trích dẫn tài liệu của servo Delta ASDA-B3

Đang cập nhật

Xem thêm:

Sơ đồ kết nối servo Veichi SD700 và chạy JOG

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments