bản vẽ kết nối của bộ điều khiển AD75P với servo MR-J2S-A

Sơ đồ kết nối tiêu biểu của servo Mitsubishi MR-J2S-A
Sơ đồ kết nối tiêu biểu của servo Mitsubishi MR-J2S-A

Các chân thường dùng:

 1. SON: servo On
 2. EMG: dừng khẩn cấp. Khi chân này hở mạch báo lỗi A.E6 ( Servo emergency stop )
 3. RES: xóa lỗi ( tùy chọn )
 4. LSP: giới hạn quay chiều thuận khi điều khiển vị trí
 5. LSN: giới hạn quay chiều nghịch khi điều khiển vị trí
 6. SG : chân chung
  Chân điều khiển xung và hướng :
 7. PG
 8. PP
 9. NG
 10. NP

Chú ý: Note 12
Khi sử dụng nguồn nội thì VDD — Com
Nếu sử dụng nguồn ngoài thì không cần

Minh họa dùng nguồn nội và nguồn ngoài
Minh họa dùng nguồn nội và nguồn ngoài
Bản vẽ điện kết nối Seervo Mitsubishi MR-J2S-A
Bản vẽ điện kết nối Seervo Mitsubishi MR-J2S-A
Lưu đồ cài đặt servo MR-J2S-A
Lưu đồ cài đặt servo MR-J2S-A

bài viết liên quan:
1. Xác định số chân jack kết nối servo mitsubishi MR-J2S-A Chi tiết

Comment của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo