• Sử dụng phần mềm YKbuider. Download
    – Công tắc On/Off: chứa bit nội LB0. Khi nhấn: LB0 = 1 –> nhấn kế tiếp LB0 = 0 –> nhấn kế tiếp LB0 = 1
    – Nút Jog: chứa bit nội LB1. Khi nhấn: LB0 = 0
    – Tạo đèn trạng thái
    – Mô phỏng nút nhấn

Mở lại bài 1: tạo dự án mới . Chi tiết

Bài viết liên quan lập trình màn hình YKHMI:

1. Bài 1: Tạo dự án mới. Chi tiết
2. Bài 2: Tạo nút nhấn chạy và nút nhấn dừng. Chi tiết
3. Bài 3: Công tắc on/off và nút Jog. Chi tiết
4. Bài 4: Tạo nút nhấn lựa chọn chức năng. Chi tiết

Phần 1: Tạo nút nhấn chung:

Bước 1: Nhấn nút ” Bit button” ở hình bên dưới

Nút Bit button trong YKBuider
Nút Bit button trong YKBuider

Hình bên dưới xuất hiện:

Nút Bit Button
Nút Bit Button

Bước 2: Nhấp chuột phải vào nút OFF
Cửa sổ xuất hiện:

chọn property nút nhấn
chọn property nút nhấn

Bước 3: Nhấn vào nút “Property”
Cửa sổ xuất hiên:

Đặc tính nút nhấn Bit Button
Hình 4: Đặc tính nút nhấn Bit Button

Phần 2: Tạo công tắc on/off

– Nút nhấn chạy chứa bit nội LB0
– Khi nhấn LB0 thay đổi giá trị

Bước 1: chọn function “Alternate” như hình 4

Phần 3: Tạo biểu tượng cho công tắc OFF

Bước 1: Nhấn nút “Mark”

Bước 2: chọn biểu tượng cái đĩa

chọn hình ảnh cho nút Bit Button
HÌNH 5
lựa chọn hình ảnh cho nút OFF

Bước 1: chọn hình ô 1
Bước 2: Nhấn nút OK

Hình ảnh nút Bit Button

Phần 4: Tạo biểu tượng cho công tắc ON

Bước 1: nhấn nút “picture 1”
Bước 2: nhấn vào biểu tượng đĩa hình bên dưới

Hình ảnh nút Bit Button

Bước 3: chọn hình ô 1
Bước 4: nhấn OK

Lựa chọn hình ảnh OFF nút Bit Button
Lựa chọn hình ảnh OFF nút Bit Button
Hình ảnh On nút Bit Button

Bước 5: nhấn OK

  • Xóa text on/off của công tắc:

Bước 6: Text 0 –> xóa text OFF
Bước 7: Text 1 –> Xóa text ON

Bài viết liên quan lập trình màn hình YKHMI:

1. Bài 1: Tạo dự án mới. Chi tiết
2. Bài 2: Tạo nút nhấn chạy và nút nhấn dừng. Chi tiết
3. Bài 3: Công tắc on/off và nút Jog. Chi tiết
4. Bài 4: Tạo nút nhấn lựa chọn chức năng. Chi tiết

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments